माछा फँसाउने काइदा । थारु समुदायले बाँसको चोयाले आफ्नै सीप लगाएर तयार गर्ने गर्छन् । खोला, नदी र पोखरीमा हाल्ने यसलाई थारुमा ढडिया, छत्री र डिल्या भनिन्छ । तस्विरः हमार पहुरा


Dhadiya

तपाईको प्रतिक्रिया