थारु हस्तकलाः गाउँघरमा थारुले घाँस काट्न तथा सरसामान राख्न बाँसको चोयाबाट सामान निर्माण गर्छन् । एक थारु खैंचा बनाउँदै ।


Tharu hastakala

तपाईको प्रतिक्रिया