सम्पर्क

हमार पहुरा प्रा.लि.
न्यूप्लाजा, अनामनगर, काठमाडौं
फोन – ९७५१०२०४२८
इमेल – hamarpahuraonline@gmail.com,\ lucky2035@gmail.com
वेव – hamarpahura.com