यूवा पहिचान

सोम डेमनडौरा

सोम डेमनडौरा

Som

यूवा यी उमेरम
रातिक बाह्र एक बजेसम्
फिलिम के फेसबुक
मोबाइल ओ एसएमएस्म
आँखी गर्ल रबो
बिहान सात आठ बजेसम्
पठ्रिम सप्ना डेख्टी रबो
दिनभर आँघुल पाँघुल रलसे
टुँ कसिक विकास कर्बो यूवा ?

गाउँ आभिन् सम्पन्नताक शाँस फ्यार निपैल हो
शिक्षा बिना आभिन अन्ढार बा
विकासम भुल नि उठल् हो
टुँ कुछ कर्बो कना आशम बा
टुँ जुन नंग्ट फोटुम भुलल् बाटो
अट्रङ्ग फट्रङ्ग म समय बिटाइटो
कब डिन बुरी कैक अश्या लग्बो
टुँ कसिक आपनहँ बनैबो
जब आपनहँ बनाई निसेक्बो
कसिक गाउँ ठाऊँ ओ देश बनैबो?

देशम काला बजारी बा
झुँठक बेइमानी फोहरी राजनीतिक खेल बा
भ्रष्टाचार ओ बलात्कारक बिगबिगी बा
अन्याय ओ शोषण चरमम पुगल् बा
पहिचान ओ अस्तित्वक लराई चलटा
असिन ब्याला
टुँ जाँरम् बुरल रबो
शिकारम गझल रबो
तासम् भुलल् रबो
त टुँ खोब अधिकार पैबो?

टुहाँर का चिज नि हो यी ब्याला
जोश, जाँगर, बल बा
बुद्धि, बिबेक, सोंच बा
चहलसे पहार सम्याई सेक्ना
आँधी बौखा र्वाक सेक्ना
अदम्य शाहस बा
तब फे
का जे आपन बेइज्जत करटो अपन्हे
का जे धर्तीक ब्वाझा बनल् बाटो
का जे आपन पहिचानक कलंक बनटो?

आब
सोंचो महि आपन पहिचान बचाई पर्ना बा
यी माटीक लाग कुछ ना कुछ कर पर्ना बा
म्वार यी प्राण समाज ओ देशक लाग हो
म्वार यी रगत ओ पस्ना धर्ती सिंचक लाग हो
ओ उठो आब्ब
अबम्य जोश ओ जाँगर सहित
टुरो दाशता जंजीर सड्डक लाग
जुटो स्वाभिमान
ओ लरो पहिचानक लाग ।

नेपालगञ्ज

तपाईको प्रतिक्रिया